Havalandırma Sistemleri

Havalandırma sistemlerinin temel unsurları ve havalandırma sistem elemanları

Havalandırma sistemlerinin temel unsurları ve havalandırma sistem elemanları

Bu makalemizde havalandırma sistemlerinin temel unsurlarını ve havalandırma sistem elemanlarını maddeler halinde ele alacağız.

Havalandırma sistemlerinin 3 temel unsuru vardır:

  • Sıcaklık,
  • Hava hızı,
  • Hava temizliği.

İnsan barındığı, içinde yaşadığı çevrenin havasına ısı, karbondioksit gazı, su buharı ve buna rahatsız edici kokular katabilmektedir. Kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunan kişiler, havanın gaz ve duman oluştuğu durumlarda kirliliği önlemek ve yeterli hava akışını sağlamak için, endüstriyel çalışma yerlerinde imal edilen ürünlerin kalitesi bakımından ve rahat çalışma yeri oluşturmak için havalandırma sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Havalandırma sistemleri daha iyi bir şekilde çalıştırmak için bazı temel şartlara bağlı kalmaktadır. Bu şartlar şunlardır:

  • Mekana gerekli temiz hava girişinin mutlaka yapılması,
  • Mekanda hava giriş çıkışın yeterli düzeyde olmaması,
  • Havalandırma sisteminin havasını yeterli düzeyde dağıtması ve toplaması,
  • Vantilatör kullanan iş merkezlerinde sessiz bir çalışmanın sağlanması, gibi konuları içermektedir.

Havalandırma sistemi elemanları

Fan ve fan türleri, aldığı devinim ile dönen çarkın havayı bir hacimden alıp diğer bir hacmi aktaran havaya belirli bir açı verme prensibi ile çalışan makine yani fanın iki çeşidi vardır. Fanlar genel olarak havanın çarp üstünden akışına bağlı olarak aksiyal (eksenel) ve radyal olarak iki türe ayrılmaktadır.

Fan seçiminde kullanılan önemli parametreler

Fan seçiminde kullanılan önemli sayılabilecek 4 parametre vardır. Bunlar şunlardır,

Mutlak basınç: iki bileşenden oluşan mutlak basınç, atmosferik basınç ve etkin (efektif) olarak iki kısımdan oluşur.

Basma yüksekliği: Pascal birimi yerine milimetre su sütunu birimi ile verildiği bir sistemde ve bu durumlar arasındaki basınç farkına karşı olarak gelen yüksekliğe basma yüksekliği adı verilir.

Fan gücü ve verimi: Bir fanın gücü çeşitli bağlantılarla hesaplanır. Fanda oluşan hava kaçağı, fandaki mil sürtünmeleri, fandaki akışın sürtünmesi gibi nedenlerden dolayı güç kaybı oluşur ve verim düşüklüğü yaşanır.

Debi: Birim zamanda geçen hava oranına denir