Havalandırma Sistemleri

Hava filtreleri ve hava filtresi çeşitleri

Hava filtreleri ve hava filtresi çeşitleri

Hava filtreleri

Havada içeren istenmeyen gaz, buhar ya da başka istenmeyen parçacıkları ayrıştırmak için kullanılan cihaza veya araca filtre denir. Havalandırma sistemlerinde ve santrallerinde dışarıdaki havadan gelen toz, toprak ve buna benzeri istenmeyen maddeleri ve cisimleri tutmak için amacına uygun filtreler kullanılmaktadır. Filtreler havadaki bakteri miktarını ve virüsleri de azalttığından dolayı sağlık açısından avantajlar sunmaktadır. Filtrelerin en büyük amacı ise oluşacak tehlikeye ve sızdırmalara izin verilmeyecek bir yapıda imal edilmesinden kaynaklanmaktadır. İstenilen havanın kalitesine bağlı olarakta kademeli filtrelendirme sistemi kullanılmaktadır.

Filtreleme

Klima gibi havalandırma cihazlarında havanın temiz olması, insan sağlığını etkilediği kadar endüstriyel olarakta önemlidir. Filtrelerin çeşitleri vardır ve buna bağlı olarakta filtre seçimi yapılmaktadır. Uygun bir filtre seçimi yapmak içinse hava filtrelerinin verimi tespit edilmelidir ve buna bağlı olarak havada bulunabilecek küçük partiküllerin ve zerrelerin büyüklüklerine göre sınıflandırma yapılmaktadır. Filtre seçiminde üç unsur ön plandadır. Bunlar:

  • Filtre verimi,

  • Hava verimi,

  • Filtrenin ömrü veya toz tutma kapasitesidir.

Hava filtresi çeşitleri

Elyaflı tip filtreler

Yapışkan maddeyle kaplı tip ve kuru tip olmak üzere 2 gruba ayrılan elyaflı tip filtrelerin yapışkan olanı, levha şeklindedir ve yassı plakalar durumuna getirilerek yapılmaktadır. Kuru tip filtreler ise yapışkan maddeyle kaplı filtrelere benzemektedir. Filtrede kullanılan malzemeler; cam yünü selüloz lifleri, yün keçe, asbest ve sentetik olan elyaflardır.

Filtre elemanı yenilenen(tazelenebilir) tip filtreler

Bu tarzda yapılan filtrelerde filtre elemanı toz ile kaplandıkça hareket ederek toz ile kaplanan kısım çıkarılarak yeni filtre takılır. Yapıştırıcı maddeyle kaplı olan veya tümüyle kuru filtre elyafı tercih edilebilir.

Elektrostatik tip hava temizleyiciler

Elektrostatik tipte olan hava temizleyicileri, toz ve benzer partiküllerin (zerreleri) dağılmasını engellemek için elektrostatik bir yükle ve hızlandırma tekniğine bağlı olarak çalışmaktadırlar. Endüstriyel olarak kullanılan baca ve buna benzeri kirli havayı dışarı atmaya yarayan çıkışlar elektrostatik filtrelere göre daha düşük bir voltajla çalışmaktadırlar. Ticari amaçla imal edilmiş olan elektrostatik hava temizleyicilerin ayırt edici üç özelliği vardır ve bu özellikler şunlardır:

  • İyonize plakalı tip,

  • Filtre elemanı yüklenmiş iyonize olmayan tip,

  • Filtre elemanı yüklenmiş iyonize tip.