Havalandırma Sistemleri

Toz Toplama Sistemleri

Toz Toplama Sistemleri

Toz toplama sistemleri; çimento, demir-çelik, seramik tesisleri, lastik üretimi, metal işleme, ambalaj, plastik, gıda, İlaç ve kağıt üretimi yapan firmaların üretim alanlarında oluşan tozların, bir ünitenin içinde toplanması işlemini yerine getiren sistemlerdir. Genellikle fabrika imalat proseslerinin bulunduğu ortamlarda meydana gelen tozlar, çevre kirliliğine sebep olur. Fabrikalarda yapılan üretimler birbirinden farklı olduğu için oluşan toz partiküllerin özellikleri de farklıdır. Toz partiküllerin özelliklerine uygun filtre kullanılması daha verimli filtreleme sağlar. Doğru filtreleme önemli olduğu gibi mühendis tasarımları, proje ve uygulamaları da oldukça önemlidir. Toz toplama çalışmaları beraber yapıldığı için tüm parametreler etkili olacaktır. İmalat alanlarında meydana gelen ve kısa sürede uzaklaştırılması istenen tozların filtre seçimi yapılırken;

 • Tozun yapısına
 • Tozun cinsine
 • Tozun tanecik boyutuna
 • Tozların kütlesel ağırlığına
 • Ortamda bulunan toz yoğunluğuna

göre seçim yapılır. Toz özelliklerine göre filtre seçimi yüksek verimde filtreleme sağlayacaktır.

Toz Toplama Sistemleri Filtre Çeşitleri

Toz toplama sistemleri filtre çeşitleri ile endüstriyel tesislerde üretime bağlı meydana gelen toz partikülleri çalışan sağlığına ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Çalışma alanlarına hızla yayılan ve gözle görülmeyecek boyutta olan toz tanecikleri akciğer ve solunum yollarında ciddi hasara neden olur. Çevre ve insan sağlığı açısından tozların toplanması ve havanın tozdan arındırılması oldukça önemlidir. Toz toplamada kullanılan filtreler;

 • Jet Pulse Filtre
 • Siklon (Santrifüj) Filtre
 • Titreşim Motorlu Filtre
 • Mobil Filtre
 • Sulu Filtre
 • Yağ Buhar-Duman Filtresi
 • Proses ortamlarına özel üretilen filtreler

Jet Pulse Filtreler, torbalı filtre ve kartuşlu filtre olarak iki şekilde kullanılır. Sulu filtreler daha çok toz özelliği patlama riski olan ve ortama koku yayan işletmelerde tercih edilir. Sulu filtrelerde, toz seperatör kanatlardan geçerek su ile karıştırılır. Tozlar daha ağır olduğu için dibe çöker ve tozlar yok edilir. Fabrika ve işletmelerde kullanılması gereken filtre çeşidi ve uygulanan projeler mühendislerin profesyonel çalışmaları sonrası en doğru tercih ile sonuçlandırılır.

Tozların ortamdan emilmesi ve toz toplama filtreleri sayesinde havanın zararsız hale getirilerek atmosfere gönderilmesini sağlayan sistemlere toz toplama sistemleri ve toz toplama sistemleri filtre çeşitleri ile gerçekleştirilmektedir, ayrıca doğru sistem ve filtre için https://www.aydinlarhavalandirma.com web adresimizden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz.